Profesní kurzy/MOOC

Přihlašovací údaje (trial verze 14 dní) do sekce MOOC viz Informační materiály/ Přístupové údaje E-aplikace

Více

JAK PSÁT ODBORNÉ PRÁCE

Co je odborná a vědecká práce, jak určit cíle práce, metodika práce, jaké literární zdroje použít, citace apod.

Více

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Odborné výrazy používané v rámci jednotlivých přednášek. Slovník odborných ekonomických pojmů s vysvětlením.

Více

© 2015 VŠEM